Препарати за почистване

Редовното почистване на климатичната система повишава нейната ефективност и ограничава разпространението на болестотворни микроорганизми. За да Ви помогнем при справянето с тези проблеми, ние Ви предлагаме както готови за употреба препарати за почистване и дезинфекция на климатичните системи, така също концентрати, подходящи за професионалната им поддръжка.

Пенообразен почистващ препарат 400 mL

Цена и технически данни

Почистващ препарат 1 L (концентрат)

Цена и технически данни

Почистващ препарат 5 L (концентрат)

Цена и технически данни