ClimaNet 5000

Почистващ концентриран препарат за ламелни топлообменници на климатици, вентилаторни конвектори, филтри на калорифери или въздуховодни системи. Силно концентриран, със средна алкалност, подходящ  за външна употреба. Препаратът разтваря ефективно и органични замърсявания (напр. насекоми), натрупани върху ламелните повърхности на климатиците, компресорите и топлообменниците. Премахва протеиновите остатъци от стени, подове  и работни повърхности. Продуктът съответства на разпоредбите на Директива 93/43/ЕЕС относно HACCP.

Препаратът е предназначен за професионална употреба.

Технически данни:

рН: 13,6 +0,5;

Плътност: 1,1+0,05

Сух остатък [%]:15 +0,5;

Алкалност, изразена като Na2O: 4 +0,5.

Количество: 5 L