Редукция за бяла РVС тръба Ø 25 – Ø 32 mm

Редукциите са произведени от бял, устойчив на UV-лъчи поливинилхлорид. Всички фитинги са с уплътнители, което прави свързването им лесно и...

Редукция за бяла РVС тръба Ø 20 – Ø 25 mm

Редукциите са произведени от бял, устойчив на UV-лъчи поливинилхлорид. Всички фитинги са с уплътнители, което прави свързването им лесно и...

Фиксираща скоба за бяла РVС тръба Ø 32 mm

Скобите са произведени от бял, устойчив на UV-лъчи поливинилхлорид.

Фиксираща скоба за бяла РVС тръба Ø 25 mm

Скобите са произведени от бял, устойчив на UV-лъчи поливинилхлорид.

Фиксираща скоба за бяла РVС тръба Ø 20 mm

Скобите са произведени от бял, устойчив на UV-лъчи поливинилхлорид.

Тройник за бяла РVС тръба Ø 32 mm

Фитингите са произведени от бял, устойчив на UV-лъчи поливинилхлорид. Всички фитинги са с уплътнители, което прави свързването им лесно и...

Тройник за бяла РVС тръба Ø 25 mm

Фитингите са произведени от бял, устойчив на UV-лъчи поливинилхлорид. Всички фитинги са с уплътнители, което прави свързването им лесно и...

Тройник за бяла РVС тръба Ø 20 mm

Фитингите са произведени от бял, устойчив на UV-лъчи поливинилхлорид. Всички фитинги са с уплътнители, което прави свързването им лесно и...

Муфа за бяла РVС тръба Ø 32 mm

Муфите са произведени от бял, устойчив на UV-лъчи поливинилхлорид. Всички фитинги са с уплътнители, което прави свързването им лесно и...

Муфа за бяла РVС тръба Ø 25 mm

Муфите са произведени от бял, устойчив на UV-лъчи поливинилхлорид. Всички фитинги са с уплътнители, което прави свързването им лесно и...