PVC канал 10 x 10 mm

Каналите за климатични инсталации са произведени от твърд поливинилхлорид (РVС) без примеси на олово, в съответствие с изискванията на RoHS....

PVC канал 25 x 25 mm

Каналите за климатични инсталации са произведени от твърд поливинилхлорид (РVС) без примеси на олово, в съответствие с изискванията на RoHS....

PVC канал 65 x 50 mm

Каналите за климатични инсталации са произведени от твърд поливинилхлорид (РVС) без примеси на олово, в съответствие с изискванията на RoHS....

PVC канал 80 x 60 mm

Каналите за климатични инсталации са произведени от твърд поливинилхлорид (РVС) без примеси на олово, в съответствие с изискванията на RoHS....

PVC канал 125 x 75 mm

Каналите за климатични инсталации са произведени от твърд поливинилхлорид (РVС) без примеси на олово, в съответствие с изискванията на RoHS....

Вътрешен ъгъл за PVC канал 25 x 25 mm

Използва се за свързване на два канала от външната им страна под ъгъл 90°.

Вътрешен ъгъл за PVC канал 65 x 50 mm

Използва се за свързване на два канала от външната им страна под ъгъл 90°.

Вътрешен ъгъл за PVC канал 80 x 60 mm

Използва се за свързване на два канала от външната им страна под ъгъл 90°.

Вътрешен ъгъл за PVC канал 125 x 75 mm

Използва се за свързване на два канала от външната им страна под ъгъл 90°.

Външен ъгъл за PVC канал 25 x 25 mm

Използва се за свързване на два канала от вътрешната им страна под ъгъл 90°.