Тройник за PVC канал 80 x 60 mm

Тройник се използва за свързване на три канала под ъгъл 90°.