Завършващ ъгъл за PVC канал 65 x 50 mm

Завършващият ъгъл се използва покриване на края на канала при влизане на тръбите под ъгъл в стената.