Завършващ ъгъл за PVC канал 25 x 25 mm

Завършващият ъгъл се използва покриване на края на канала при влизане на тръбите под ъгъл в стената.