Стенен накрайник за PVC канал 65 x 50 mm

Използва се за покриване на края на канала при влизане на тръбите перпендикулярно в стената.