Преход към климатик за PVC канал 65 x 50 mm

Използва се за свързване на канала към климатика, като скобата е с уплътнение.

Предлага се само за канал с размери 65 х 50 mm.