Профил 41 х 41 mm FUS 41/2.5 – 3 m

Профилите на fischer FUS са основният елемент на монтажната система FUS за умерени до тежки товари. Гравираната върху профила скала опростява рязането и позиционирането на компонентите.

Технически данни:

Дължина l 3000 [mm]
Дебелина S 2.5 [mm]
Тежест на профила 2.45 [kg/m]
Напречно сечение на профила 3.00 [cm3]
Инерционен момент ly 6.00 [cm4]
Инерционен момент lZ 8.99 [cm4]
Съпротивителен момент на сечението WY 2.85 [cm3]
Съпротивителен момент на сечението WZ 4.38 [cm3]
Препоръчително максимално статично натоварване при дължина 1 m Frec 2.14 [kN]
Препоръчително максимално статично натоварване при дължина 2 m Frec 0.76 [kN]