Профил 41х41 mm FUS 41/2.0 – 2 m

Профилите на fischer FUS са основният елемент на монтажната система FUS за умерени до тежки товари. Гравираната върху профила скала опростява рязането и позиционирането на компонентите.

Технически данни:

Дължина l 2000 [mm]
Дебелина S 2.0 [mm]
Тежест на профила 2.06 [kg/m]
Напречно сечение на профила 2.52 [cm3]
Инерционен момент ly 5.33 [cm4]
Инерционен момент lZ 7.69 [cm4]
Съпротивителен момент на сечението WY 2.58 [cm3]
Съпротивителен момент на сечението WZ 3.75 [cm3]
Препоръчително максимално статично натоварване при дължина 1 m Frec 1.94 [kN]
Препоръчително максимално статично натоварване при дължина 2 m Frec 0.67 [kN]