Кондензна помпа ECO TANK 1.2 L

Центробежна помпа с резервоар за отстраняване на конденз от климатици, хладилни инсталации или газови кондензни котли.

Технически характеристики

Максимален дебит:  300 L/h

Максимална височина на изтласкване:  4.6 m

Клас на защита:  IP20

Мощност:  65 W

Размери: 280 x 130 x 129 mm