Набивен анкер EA M 8 N

Вътрешната метрична резба позволява използването на стандартни болтове или шпилки за идеална адаптация на набивния анкер.

Диаметър на отвора d0  10 [mm]
Дължина на анкера l  30 [mm]
Минимална дълбочина отвора h1  30 [mm]
Минимална дълбочина на завиване lE,min    8 [mm]
Максимална дълбочина на завиване lE,max   13 [mm]
Вътрешна резба A1   M 8