Набивен анкер EA M 10 N

Вътрешната метрична резба позволява използването на стандартни болтове или шпилки за идеална адаптация на набивния анкер.

Диаметър на отвора d0  12 [mm]
Дължина на анкера l  40 [mm]
Минимална дълбочина отвора h1  40 [mm]
Минимална дълбочина на завиване lE,min  10 [mm]
Максимална дълбочина на завиване lE,max 17 [mm]
Вътрешна резба A1 M 10