Кондензна помпа FLOWATCH VISION DUO

FLOWATCH VISION DUO е помпа за стенен монтаж, предназначена както за климатични системи, така и за газови кондензни котли с мощност до 60 kW.

Възможни са 4 начина на монтиране: отстрани (отляво или отдясно) или отдолу (отляво или отдясно) на котела.

Технически характеристики

Максимален дебит:  19 L/h

Максимална температура на течността: 35 °С

Киселинност на конденза: рН ≥ 2,5

Максимална височина на изтласкване:  10 m

Клас на защита:  IPХ3

Мощност:  19 W

Размери: 230 x 62 x 55 mm