Гайка HG 27 M8 за монтажна шина MS 27/18

Гайката HG 27 M8 за монтажна шина на fischer е елемент, който гарантира сигурността на свързването при използването на монтажна шина MS 27. Конструкцията на гайката позволява бързо и лесно сглобяване.

Материал: стомана DX51D+Z 275 MA-C, в съответствие с DIN EN 10327

Поцинковане: Сендзимиров процес на галванизация (горещо поцинковане с добавяне на алуминий) при дебелина на покритието min. 20 µm

Технически данни:

Резба А М8
Дебелина S 5 [mm]
Препоръчително максимално натоварване на опън за шина MS 27/18 Nrec 1.7 [kN]
Препоръчително максимално натоварване на срязване Vrec 0.4 [kN]
Момент на затягане Tinst 8 [Nm]