Гайка FCN 8 за профил 41 х 41 mm

Гайката за профили на fischer FCN 8 е елемент, който гарантира сигурността на свързването на различни части от системите за монтаж FUS. Назъбването от двете страни на гайката осигурява сигурно захващане в профила.

Материал: стомана с минимална якост на опън 415 N/mm²

Поцинковане: електрогалванизация (студено поцинковане) при дебелина на покритието min. 5 µm

Технически данни:

Резба А М8
Дебелина S 6 [mm]
Препоръчително максимално натоварване на опън
за профил FUS с дебелина 2,0 mm
Nrec 4.0 [kN]
Препоръчително максимално натоварване на опън
за профил FUS с дебелина 2,5 mm
Nrec 4.0 [kN]
Препоръчително максимално натоварване на срязване Vrec 2.0 [kN]
Момент на затягане Tinst 40 [Nm]