Специални стойки

Обърнати стойки

MR 105 – декапирана стомана, 315 x 420 mm, до 140 kg Цена и технически данни

Стойки с късо рамо

MV 105 – декапирана стомана, 100 x 420 mm, до 140 kg Цена и технически данни

MV 106 – декапирана стомана, 100 x 520 mm, до 140 kg Цена и технически данни

Стойки с удължени рамена

MC 720 – декапирана стомана, 780 x 420 mm, до 140 kg Цена и технически данни

Стойка за таван или две тела

MC 700 – декапирана стомана, 780 x 420 mm, до 140 kg Цена и технически данни