Покривни стойки

MT 630 – галванизирана стомана, 450 x 800 mm, до 140 kg

Цена и технически данни