Подови стойки

SP 700 – галванизирана стомана, височина 250 mm, до 200 kg Цена и технически данни

SP 740 – галванизирана стомана, височина 400 mm, до 200 kg Цена и технически данни