Плъзгащи се стойки

MS 230 – галванизирана стомана, 375 x 420 mm, до 140 kg

Цена и технически характеристики