Заварени стойки

Декапирана стомана

MS 105 – декапирана стомана, 315 x 420 mm, до 140 kg Цена и технически данни

MS 106 – декапирана стомана, 420 x 520 mm, до 140 kg Цена и технически данни

MS 123 – декапирана стомана, 420 x 420 mm, до 140 kg Цена и технически данни

MS 116 – декапирана стомана, 420 x 620 mm, до 160 kg Цена и технически данни

Галванизирани – обикновени

MS 302 – галванизирана стомана, 315×420 mm, до 140 kg Цена и технически данни

MS 303 – галванизирана стомана, 420×520 mm, до 140 kg Цена и технически данни

MS 304 – галванизирана стомана, 420×620 mm, до 160 kg Цена и технически данни

Галванизирани – усилени

MS 403 – галванизирана стомана, 400×620 mm, до 240 kg Цена и технически данни

MS 404 – галванизирана стомана, 520×800 mm, до 180 kg Цена и технически данни

MS 504 – галванизирана стомана, 500×800 mm, до 220 kg Цена и технически данни