Сифони за климатични системи

В климатичните системи сифоните са монтират на дренажната линия. Предназначени са да елиминират лошите миризми, когато дренажът се включва в канализационната система.
Повечето сифони се вграждат в стената, без да е предвидена възможност за потребителя да ги проверява на по-късен етап. Сифоните, които Ви предлагаме, могат да бъдат проверявани, защото се монтират в специална, отваряща се кутия. Прозрачният материал, от който са изработени, позволява визуално да се провери дали инсталацията работи добре и дали изобщо се отделя конденз.
Възможно е монтиране надясно или наляво.

Предлагаме Ви два варианта на сифона:

Сифон MINI

Цена   

Сифон DUO

Цена