Стоманени анкери

Механични решения за закрепване за тежки товари

Стоманените анкери са механично анкериращо решение за тежки товари в бетона. Анкерирането в пукнати и непропукани бетони, на закрито и на открито, в силно корозивни среди и със специални изисквания за защита от пожари и земетресения изискват използването на висококачествени продукти, които са специално проверени и най-вече одобрени за приложения. fischer предлага оптимални решения за закрепване с различни функционални принципи за различни приложения. Всички предлагат максимална лекота при монтажа и товароносимостта – което означава и висока безопасност.

Предлагаме Ви сегментни и набивни анкери.

Сегментни анкери

♦  Анкерен болт FBN II 8/10 (8х71)         Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 8/20 (8х81)         Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 8/30 (8х91)         Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 8/50 (8х111)       Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 8/70 (8х131)       Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 10/10 (10х86)     Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 10/20 (10х96)     Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 10/30 (10х106)   Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 10/50 (10х126)   Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 12/10 (10х106)   Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 12/20 (10х116)   Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 12/30 (10х126)   Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 12/50 (10х146)   Цена и технически данни

♦  Анкерен болт FBN II 16/25 (16х145)   Цена и технически данни

Набивни анкери

♦  Набивен анкер EA M6 N       Цена и технически данни

♦  Набивен анкер EA M8 N       Цена и технически данни

♦  Набивен анкер EA M10 N     Цена и технически данни

♦  Набивен анкер EA M12 N     Цена и технически данни

♦  Набивен анкер EA M16 N     Цена и технически данни