Резбови съединения

Шестостенен болт SKS 8 x 30

Цена и технически данни

Винтове

♦  Винт 4,0 x 40   Цена и технически данни

♦  Винт 4,0 x 60   Цена и технически данни

♦  Винт 5,0 x 60   Цена и технически данни

Шестостенна гайка M U M8

Цена и технически данни

Подложна шайба U 10 x 28

Цена и технически данни