„Т”-връзка за PVC канал

  

„Т“-връзката е декоративен елемент, чието предназначение е да свърже три канала под ъгъл 90 º.

Този елемент се предлага за канали с размери: