Редукция за PVC канал

  

Редукцията е декоративен елемент, чието предназначение е да свърже два канала с различен размер.

Този елемент се предлага за свързване на канали с размери: