Равнинен ъгъл за PVC канал

  

Равнинният ъгъл е декоративен елемент, чието предназначение е да свърже два канала под ъгъл 90 º в една равнина.

Този елемент се предлага за канали с размери: