Външен ъгъл за PVC канал

   

Външният ъгъл е декоративен елемент, чието предназначение е да свърже от външната им страна два канала под ъгъл 90 º.

Този елемент се предлага за канали с размери: