Съединителна скоба за PVC канал

  

Скобата е декоративен елемент, чието предназначение е да скрие снадката на канали от външната им страна.

Този елемент се предлага за канали с размери: